Politica Recolamp pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

De ce prelucrăm datele cu caracter personal

Asociatia Recolamp prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activităților sale de colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice. În acest scop, ne angajăm să respectăm principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”). Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm aparțin, de regulă, reprezentanților și angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali. Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

Cum protejăm datele cu caracter personal

Suntem preocupați de siguranța datelor cu caracter personal. Ne propunem să asigurăm că luăm toți pașii necesari și rezonabili pentru a proteja informațiile pe care le deținem despre partenerii noștri, inclusiv datele cu caracter personal, împotriva oricărei folosiri sau acces neautorizat, pierderi, sau furt. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau reprezentanții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate (de ex., call center-ul nostru va avea acces la baza noastră de date cu datele cu caracter personal ale reprezentanților anumitor parteneri Recolamp). Precizăm și că stocăm datele cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile, pe care le considerăm adecvate, pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Cui transmitem datele cu caracter personal

Ca regulă, nu transmitem datele cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția: furnizorilor de servicii (inclusiv societăți de servicii de contabilitate, de service informatice, societăți de arhivare, societăți de curierat, agenții de marketing, etc.); call center-ului, în vederea desfasurarii activitatii de colectare și îndeplinire a contractelor cu partenerii; colectorilor de deșeuri cu care avem încheiate contracte, în vederea ridicării deșeurilor din diferitele locații, și reciclatorilor de deșeuri; autorităților publice competente, atunci când acestea solicită acest lucru în conformitate cu legea; succesorilor noștri legali; si când este necesar ca noi să ne îndeplinim obligațiile sau să ne exercităm drepturile care ne revin potrivit legii. Vom permite furnizorilor noștri de servicii accesul la și utilizarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama Recolamp numai în legătură cu acțiuni de aducere la îndeplinire a scopurilor sus mentionate. În unele cazuri, vom pune la dispoziția furnizorilor noștri de servicii datele prin comunicații electronice sau prin aplicații speciale, în legătură cu care am implementat măsuri de securitate pe care le considerăm adecvate. Datele cu caracter personal prelucrate de către Recolamp nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal

De regulă, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga durată a relației contractuale și le vom păstra pentru o perioadă de timp rezonabilă după încetarea contractului. Durata concretă de timp va depinde de nevoile legitime ale Recolamp, precum și de alte prevederi legale care impun păstrarea unora dintre date pentru anumite perioade de timp. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele cu caracter personal

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, dispuneți de următoarele drepturi:

Asociația Recolamp
E-mail:
Adresa: Str. Stolnicului, nr. 6-10, etaj 3, apt. 10, sector 1, Bucuresti
Tel./ fax: 021.223.02.56/ 021.223.02.57

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în conformitate cu art. 77 din GDPR, precum și a de a acționa în instanță în legătură cu încălcarea presupusă.

  0800.888.666
  club@recolamp.ro
  Str. Stolnicului 6-10, Et. 3, București, 011394
  
Copyright © Asociația Recolamp, 2022